MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:
 

Unvanı            : GLOBAL MAVİ ENERJİ SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi             : Demirci Mh. Doğan Cd. No:10B Nilüfer/BURSA

Telefon            : 0546 646 22 49

E-mail             : [email protected]

1.2- ALICI:
 

Adı/Soyadı/Unvanı : {TESLIMATALICI}
Adresi:{TESLIMATADRES}
Telefon:{TESLIMATTELEFON}

E-mail:{TESLIMATEPOSTA}

MADDE 2- KONU

İbu  sözleşmenin  konusu,  ALICI'nın  SATICI'ya  ait  internet  sitesinden  elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN ve SÖZLEŞME TARİHİ

  1. Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarih olan tarihidir.

  1. Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli rengi satış bedeli aşağıda belirtildiği

gibidir. ALICI, sipariş ile birlikte ödeme yükümlülüğü altına girmektedir.

Ürün Adı

Adet

Toplam Ürün Tutarı

Ödeme şekli                 : {ODEMETIPI}

Teslimat adresi           : {TESLIMATADRES}

Ürün, ALICI’nın faturalama ekranında “Teslimat” kısmında belirtmiş olduğu teslimat

adresine teslim edilecektir.

Toplam                       : {ODENENTUTAR}

 

Toplam tutara, vergiler ve kargo ücreti dahildir. Mal/hizmetin, satış fiyatına yapılan vadeye göre belirlenen fiyatı ürün ile birlikte ALICI’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur. ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Fatura, sipariş teslimatı sırasında belirtilen mail adresine mail olarak gönderilecek; faturanın bir kopyası ise ürün ile birlikte teslimatta teslim edilecektir. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak  SATICIya  ulaşrılmış  olması  ve  bedelinin  SİPARİŞ  VEREN/ALICInın tercih ettiği ödeme şekli ile SATICI’nın hesabına aktarılmış olması şarttır. Ürün bedeli SATICI’nın hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.3- Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI, internet sitesinde veya mobil uygulamasında ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Sözleşme konusu ürün, azami 30 günlük süre içerisinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmek üzere taşıyıcıya teslim edilir.

4.4- Sipariş veren, teslimat yapılacak alıcı veya fatura muhatabı aynı kişi ve/veya farklı kişiler olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden ALICI sorumludur. ALICI, işbu maddede belirttiği bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile ALICI’ya ulaşılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk ALICI’ya/sipariş verene aittir. Teslimat adresi olarak otopark, kapı önü, park gibi belirsiz yerler gösterilemez; gösterilse bile sipariş teslimatı yapılmaz ve teslim yükü ortadan kalkar. Teslimat adresinin işyeri, daire, ev, dükkân veya bunun gibi müşteriye aidiyeti belli olan yerler olması esasr. SİPARİŞ VEREN/ALICI bu hükümleri kabul ve beyan eder. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Bununla birlikte ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarlı olduğuna ilişkin herhangi bir tutanak tutulmaması halinde ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Mal/hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan

 

kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.

4.6-. SATICI tarafından Ürün’ün tedarik edilemeyecek olması halinde, SATICI bu durumun öğrenilmesinden itibaren en geç 3 gün içerisinde ALICI’yı açık bir şekilde bilgilendirecektir ve ALICI siparişi iptal edecektir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi ile birlikte, SATICI ALICI’nın ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belgeyi en geç 14 gün içinde ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya elektronik veya fiziki posta yolu ile bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; (i) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün, (ii) Birden fazla parçadan oluşan mallarda   SİPARİŞ   VEREN/ALICININ   veya   SİPARİŞ   VEREN/ALICI   tarandan belirlenen   üçüncü   kişinin   son   parçayı   teslim   aldığı   gün   esas   alınır.   SİPARİŞ VEREN/ALICI ürünü cayma bildirimi ile birlikte; aksi halde cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde satıcı veya sağlayıcıya geri göndermesi gerekmektedir. Her türlü iadede ürünün kesinlikle kullanılmamış, dış ambalajları bozulmamış, ürün koruma bantları zarar görmemiş olması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanıldığının SATICI’ya bildirilmesini takip eden 14 (on dört) iş günü içinde mal/hizmet bedeli varsa teslim masrafıyla birlikte ALICI’ya iade edilir. Ürünün belirtilen koşulları sağlar şekilde kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya iade edilmiş olması, ücret iadesi için ön koşuldur.

SATICI’nın, kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş iptallerinde ALICI’dan, eğer varsa Ürün bedelinde indirim ve/veya her türlü ödül puanı vb. parasal değerleri tahsil ve mahsup hakları saklıdır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler; ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler); iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

MADDE 7- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücreti ile bilcümle zararlarını ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 8. GİZLİLİK, BİLGİ GÜVENLİĞİ, KİŞİSEL VERİLER VE FİKRİ HAKLARA İLİŞKİN HUSUSLAR

  1. ALICI tarafından internet sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Ancak, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI'ya aittir.
  2. ALICI, SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı- işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.
  3. Internet sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, değiştirilmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICIya aittir.
  4. ALICI, onayını müteakiben e-posta adresine gönderilen Ön Bilgilendirme ve Sözleşme metnine, anılan e-postayı kalıcı veri saklayıcısına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. SATICI da Ön Bilgilendirme ve Sözleşme metnini sistemlerinde üç yıl süre ile muhafaza edip saklayacaktır.
  5. ALICI, işbu başvuru formunda verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler ile birlikte siparişi kapsamında her ne surette olursa olsun vereceği alışveriş ve kişisel bilgiler gibi tüm verilerin, ALICI’nın üyeliği her ne sebeple olursa olsun sona erse dahi, SATICI ile burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, bunun iştirakleri, bağlı ortakları, birlikte çalıştığı her türlü hizmet sağlayıcı firmaları ve bunların hissedarları ve çalışanları tarafından toplanmasına, bu verilerin işbirlikçileri tarafından işlenmesine ve başvuru formundaki bilgilerin güncellenmemesi ya da yanlış bilgi verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan SATICI’nın ve/veya işbirlikçilerinin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.
 
  1. ALICI’ya kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları olduğu bildirilmiştir.

8.7. Ürün değişimi mağazalarda ya da online üzerinden yapılmamaktadır.

MADDE 9. MÜCBİR SEBEPLER

  1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.
  2. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacakr. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE 10. UYUŞMAZLIK DURUMUNDA BAŞVURU VE YETKİLİ MAHKEME

ALICI, aynı zamanda 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; dilerse şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Tüketicilerin mal/hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne yapabilirler. Tüketici sıfatına haiz olmayan ALICI'lar bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI: GLOBAL MAVİ ENERJİ SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ALICI: {TESLIMATALICI}

 

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR